กรอกข้อมูลเพื่อรับวิตามิน          

1 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความจริง
* ชื่อ นามสกุล
 
หมายเลขบัตรประชาชน 
 
* อีเมล์แอดเดรส
 
* หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
 
* บ้านเลขที่ 
 
ซอย
 
* ถนน
 
* ตำบล/แขวง
 
* อำเภอ/เขต 
 
* จังหวัด 
 
* รหัสไปรษณีย์ 
 
* ปี พ.ศ.เกิด
 
*

เพศ

 
หญิง
ชาย
*

สถานะ

 
สมรส
โสด

โครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ
 
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเด็กน้อยด้อยคุณภาพ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ต.ค.2559 มีนโยบาย "รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมการเกิดเพิ่มขึ้นด้วยความสมัครใจ เพื่อเพียงพอสำหรับทดแทนประชากร และการเกิดทุกรายมีการวางแผน มีความตั้งใจและมีความพร้อมในทุกด้าน นำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ" นโยบายฉบับนี้เน้น 3 เรื่อง ได้แก่
เพิ่มจำนวนการเกิด
เพื่อทดแทนจำนวนประชากร โดยส่งเสริมการเกิดในหญิงอายุ 20-34 ปี ที่มีความพร้อม
และตั้งใจมีครรภ์
การเกิดทุกรายมีความพร้อม
มีการวางแผน มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์และได้รับความช่วยเหลือในการมีบุตร
ทารกแรกเกิดแข็งแรง พร้อมเติมโตอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ได้รับการดูแลหลัง คลอดที่ดี เด็กได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย พร้อมที่จะเรียนรู้ในช่วงวัยต่อไปอย่างมั่นคง

 
โภชนาการของหญิงไทยในวัยเจริญพันธุ์
มีความสำคัญต่อการมีบุตร
 
เนื่องจากจะมีการสะสมสารอาหารในร่างกายและชะลอความเสื่อมของเซลล์
ในร่างกาย ทำให้การทำงานของระบบไหลเวียนเลือด กล้ามเนื้อ อวัยวะต่างๆ
ในร่างกาย มีประสิทธิภาพ และเป็นการตัดวงจรการถ่ายทอดการขาดอาหาร
ในรุ่นถัดไป
 
เพื่อให้แม่และลูกมีสุขภาพที่ดี มีความพร้อมในการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ
ตามนโยบาย "ส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ"
โภชนาการของหญิงในวัยเจริญพันธุ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ
 
การกินอาหารครบ 5 หมู่ พร้อมกินโฟลิกและธาตุเหล็กอย่างละ 1 เม็ด
สัปดาห์ละครั้ง เพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
และลดความเสี่ยงของทารกพิการแต่กำเนิด
 
ความต้องการธาตุเหล็กและโฟเลทของหญิงวัยเจริญพันธุ์ใน 1 สัปดาห์
 
 
ทำอย่างไรหญิงวัยเจริญพันธุ์ได้รับธาตุเหล็กและโฟเลทเพียงพอ
 • หญิงวัยเจริญพันธุ์ รับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก (Ferrofolic) อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  ก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย 12 สัปดาห์
  .
 • หญิงวัยเจริญพันธุ์ รับประทานอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็กและโฟเลททุกวัน
แหล่งอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก
 • อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ได้แก่ ตับ เลือด เนื้อสัตว์ เนื้อแดง เครื่องในสัตว์
  .
 • ควรรับประทานเนื้อสัตว์วันละ 8 ช้อนกินข้าว
  .
 • ควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินสูง เช่น ผลไม้และผักต่างๆ พร้อมมื้ออาหารหลักเพื่อช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก
การขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กที่ไม่ใช่ฮีม
 • งดการกินอาหารที่ขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กพร้อมมื้ออาหาร
  หรือพร้อมยาเสริมธาตุเหล็ก เช่น น้ำชา กาแฟ นม นมถั่วเหลือง
แหล่งอาหารที่อุดมด้วยโฟเลท
 • โฟเลทมีมากในผักใบเขียวจำพวก คะน้า บรอคโคลี่ ดอกกะหล่ำ ผักตระกูลกะหล่ำ แตงกวา หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วฝักยาว ควรรับประทานผักวันละ 4-6 ทัพพี ผลไม้สด เช่น องุ่น สตรอเบอรี่ ส้ม ฝรั่งกิมจู มะม่วงเขียวเสวย มะละกอสุก เป็นต้น
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health